TRIỄN LẴM Ở ĐỨC 2016

Đây là năm thứ 2  Bách Tùng vinh dự được đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khác tham gia trưng bày tại hội chợ Hannover Messe nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại hội chợ hàng công nghiệp lớn nhất thế giới này.

Tháng 4 năm 2016 Bách Tùng tiếp tục được mời tham gia trưng bày sp tại Hội chợ Hannover, CHLB Đức
Đây là năm thứ 2  Bách Tùng vinh dự được đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam khác tham gia trưng bày tại hội chợ Hannover Messe nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại hội chợ hàng công nghiệp lớn nhất thế giới này.

 

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng