HỘI CHỢ TRIỄN LÃM PHÁP 2015

Hội chợ thường niên MIDEST, ở Villepinte, giữa thủ đô Paris và phi cảng quốc tế Roissy (Pháp) là nơi mà các công ty sản xuất sản phẩm phụ trợ đến triển lãm những công nghệ sản xuất của mình. Vì hầu hết tất cả công ty phụ trợ nhau nên có thể nói là MIDEST là hội chợ của tất cả công nghệ chế biến sản phẩm của tất cả ngành công nghiệp.

 

Bach Tung  have been paticipated in Fair MIDEST on Nov 2015

Hội chợ thường niên MIDEST, ở Villepinte, giữa thủ đô Paris và phi cảng quốc tế Roissy (Pháp) là nơi mà các công ty sản xuất sản phẩm phụ trợ đến triển lãm những công nghệ sản xuất của mình. Vì hầu hết tất cả công ty phụ trợ nhau nên có thể nói là MIDEST là hội chợ của tất cả công nghệ chế biến sản phẩm của tất cả ngành công nghiệp.

 

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng