HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BÁCH TÙNG 2019

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA BÁCH TÙNG
Ban Giám đốc Công ty Bách Tùng luôn quan niệm rằng nguồn nhân sự đóng vai trò quan trọng trong sự thành bại của công ty. Vì vậy hàng năm Ban Lãnh đạo và phòng Nhân sự đều chú trọng đến kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho tất cả nhân viên của doanh nghiệp nhằm phát triển năng lực của đội ngũ nhân sự, đặc biệt đội ngũ quản lý và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật.

Được học qua các lớp đào tạo, mỗi nhân viên sẽ tự tích lũy, cập nhật thêm kiến thức và đặc biệt là học tập, trau dồi kinh nghiệm của những đồng nghiệp khác để đáp ứng nhu cầu công việc, đương đầu với những thách thức trong tương lai.

Từ năm 2015 đến nay Bách Tùng đã hợp tác với nhiều trung tâm đào tạo như: Trường đào tạo Pace, Tổ chức hỗ trợ đào tạo của Nhật Bản (Jica), Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản VJCC,  để đào tạo dài hạn, ngắn hạn về kỹ năng phương thức làm việc, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, … cho tất cả đội ngũ quản lý từ các vị trí chuyên viên khá giỏi, tổ phó, tổ trưởng sản xuất đến các Trưởng phòng.

Ngoài ra hàng năm Công ty thường cử kỹ thuật sang Nhật Bản, Hàn Quốc để đào tạo nâng cao kỹ thuật và tiếp cận với máy móc hiện đại để áp dụng cho công ty.

Nhờ chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực, công ty ngày càng nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường sản xuất sang nước ngoài hướng đến tầm nhìn của Công Ty.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng