DỰ ÁN ĐÀO TẠO TPM – CẢI TIẾN NĂNG SUẤT MÁY

Công ty Bách Tùng may mắn đã được thầy Tuấn hỗ trợ rất nhiệt tình trong 2 tháng đào tạo về lý thuyết và thực hành cải tiến năng suất máy. Việc đào tạo này đã giúp cho các Trưởng phó phòng phụ trách về sản xuất, đặc biệt các anh em trực tiếp vận hành máy, sử dụng máy móc sẽ hiểu hơn, nâng cao hiệu quả vệ sinh thường xuyên và bảo trì máy móc, thông qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng