Đào Tạo Phần Mềm Base

Khó khăn tạo ra thách thức, thách thức tạo ra cơ hội. Có thể nói 2020 đại dịch Covid làm ảnh hưởng đến khó khăn chung của toàn thế giới, Bách Tùng cũng vậy. Tuy nhiên Bách Tùng không ngừng cải tiến thay đổi mỗi ngày để vượt qua khó khăn và đón thêm những cơ hội mới. Giai đoạn dịch bệnh, Bách Tùng vừa tập trung nhân lực vào xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý ngày càng chuyên nghiệp hơn và liên tục gia tăng doanh số sản xuất. Thường xuyên mở các khóa đào tạo những kiến thức, kỹ năng chưa tốt cho CBNV ngày một giỏi hơn. Nâng cao hệ thống quản trị công ty bằng công nghệ. Dưới đây là hình ảnh đào tạo ứng dụng công nghệ phần mềm vào quản lý giao việc, đánh giá công việc cho khối quản lý và nhân viên văn phòng.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng