CÔNG TÁC NHẬT 2015

Nhằm thúc đẩy giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như phát triển ngành sản xuất của khu vực, Bách Tùng đã được chọn trong 12 đơn vị để tham gia chương trình giao lưu kết nối thương mại với doanh nghiệp địa phương tại Sakai- Nhật Bản.

To promote exchanges between Vietnam and Japan as well as development of regional industry , Tung was selected in the 12 units to participate in exchange programs trade connections with local businesses in Sakai- Japan.

Nhằm thúc đẩy giao lưu giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như phát triển ngành sản xuất của khu vực, Bách Tùng đã được chọn trong 12 đơn vị để tham gia chương trình giao lưu kết nối thương mại với doanh nghiệp địa phương tại Sakai- Nhật Bản.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng