24/03/2020 | 57 |
0 Đánh giá

SPS - triễn lãm tự động hóa diễn ra vào tháng 11 tại Đức mục đích trưng bày các hệ thống, ứng dụng và linh kiện được thiết kế để gia tăng hiệu quả cho trong các dây chuyền sản xuất nhằm giảm chi phí và năng cao chất lượng sản phẩm

SPS - triễn lãm tự động hóa diễn ra vào tháng 11 tại Đức mục đích trưng bày các hệ thống, ứng dụng và linh kiện được thiết kế để gia tăng hiệu quả cho trong các dây chuyền sản xuất nhằm giảm chi phí và năng cao chất lượng sản phẩm

SPS - Automation Exhibition held in November in Germany purpose display systems , applications and accessories are designed to increase efficiency in the production chain to reduce costs and improve quality of products

 


(*) Xem thêm

Bình luận