22/04/2021 | 256 |
0 Đánh giá

Mỗi năm công ty Bách Tùng thường cử rất nhiều bạn trẻ đi học thêm các khóa học để được nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn đặc biệt là kỹ năng dành cho quản lý. Hầu như nah em nào cũng đều vui vì vừa được đi học, được giao lưu với nhiều người, được công ty trả lương và được thăng tiến. Dưới đây là vài hình ảnh các anh em tổ phó, tổ trưởng đi học vào tháng 3/2021

 


(*) Xem thêm

Bình luận