25/03/2020 | 282 |
0 Đánh giá

Hiện tại Bách tùng có 3 máy Okuma để phục vụ cho các chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao. Dung sai đạt đến +/- 0.003

 


(*) Xem thêm

Bình luận