25/03/2020 | 351 |
0 Đánh giá

Máy Citizen Cincom A20 VII có thể vừa tiện vừa phay. Chuyên dùng gia công những sản phẩm với đường kính từ  max 20 mm. Dung sai yêu cầu h7 hoặc h9. Tốc độ trục chính lên tới 10,000 vòng/ phút

Citizen Cincom A20 VII machine can lathe and mill at the same time. Specialized processing products with diameters for 20 mm max. h7 or h9  are tolerance requirements. Spindle speeds up to 10,000 rpm / min


(*) Xem thêm

Bình luận